Ο υπουργός Υγείας παύει τους εκλεγμένους και διορίζει εγκάθετους