ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

image-placeholder.png image-310060-ψυχίατρος_Αθήνα.jpg

Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τ. Συντονιστής Διευθυντής Ψυχιατρικού

Τομέα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

image-139225-Facebook-ok.png?1423836466438

Βασιλίσσης Σοφίας 54 Αθήνα,
Τ.Κ. 115 28
Τηλ.: 210 72 49 043Κιν.: 6944 844 833
E-mail: constantinos.alexandropoulos@gmail.com